Från årsmötet

Vid årsmötet den 16 mars 2017 beslöts att föreningen upplöses vid årsskiftet 2017/2018. Alla tillgängliga medel kommer att delas ut vid våravslutningen 2017.

Hemsida och epostkonto kommer att upphöra redan den 16 juni 2017.

Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte blir den 16 mars 2017 kl 18 på Dans- och Cirkushögskolan. Kallelse skickas ut inom kort.

Detta årsmöte är speciellt viktigt då det finns ett förslag som innebär att föreningen läggs ner. Enligt stadgar skall ett sådant förslag röstas om på två efter varandra följande årsmöten. Detta möte är det andra i följd.

Stipendieutdelning 2016

Vid terminsavslutningen den 3 juni delade DOCHs Vänner ut fyra stipendier till avgångsstudenter:

Gun Románs stipendium: Matilda Olofsson, ämneslärarprogrammet, inriktning modern och nutida dans
Stipendiet till Lena Malmsjös minne: Isabell Johansson, ämneslärarprogammet, inriktning jazz
DOCHs Vänners stipendium: Zandra Lindmark, kandidatprogrammet i danspedagogik, inriktning street
DOCHs Vänners stipendium: Dan Liddiard och Rhiannon Cave-Walker, kandidatprogrammet i cirkus

Grattis till alla stipendiater!

 

Från Årsmötet den 16 mars

DOCHs vänner hade som bekant årsmöte den 16 mars och den viktigaste frågan som behandlades var förslaget från styrelsen att lägga ner föreningen vid nästa årsmöte och att endast dela ut stipendier våren 2016 och våren 2017. Förslaget togs av årsmötet 2016, så det kommer stadgeenligt att behandlas även vid nästa årsmöte för att genomföras enligt plan. Årsmötet ansåg att föreningens syfte uppfyllts under många år, men då intresset för medlemskap är svagt är det dags att avsluta nu. Styrelsen kommer alltså att dela ut alla resterande medel i form av stipendier under -16 och -17.

Årsmöte 2016

Årsmötet äger rum onsdagen den 16 mars kl 18 på Dans- och Cirkushögskolan. Nya och gamla medlemmar välkomna!

Stipendieutdelning

Vid terminsavslutningen den 5 juni 2015 delade föreningen ut årets stipendier:

Stipendiet till Lena Malmsjös minne: Caroline André, kandidatprogrammet i danspedagogik

Gun Románs stipendium: Linn Yttersjö, kandidatprogrammet i danspedagogik

DOCHs Vänners stipendium delades mellan alla avgångsstudenter på kandidatprogrammet i dans.

Ändring!

Inspirationsdagen den 14 mars är inställd. Nytt datum kommer!

Glöm inte vårt årsmöte den 12 mars.

Vårens aktiviteter

Årsmötet blir torsdagen den 12 mars på kvällen.

Lördagen den 14 mars Inspirationsdag.

Detaljerad info och program kommer snart!

 

Inspirationskväll med Annika Notér Hooshidar

Välkommen till en inspirerande föreläsning! Läs mer i bifogad fil.

Inbjudan inspirationsträff_nov_2014

Stipendier ur Regina Beck-Friis Minnesfond

 

Föreningen Dans och Cirkushögskolans vänner har haft glädjen att dela ut de två första stipendierna ur Regina Beck-Friis Minnesfond för historisk dans, denna gång med särskilt stöd från Konstnärsringen. Fonden instiftades vid Regina Beck-Friis bortgång hösten 2009 för att stödja verksamhet i hennes anda.

 

Stipendierna tilldelades Bétina Marcolin, dansare, koreograf och lärare inom Historiska danser, respektive Alison Sandgren, koreolog vid Kungliga Teatern. Stipendieutdelningen ägde rum vid Kungliga Svenska Balettskolans föreställning En dansresa genom tiden på Confidencen den 7 september. Vid utdelningen närvarade Reginas efterlevande make Johan Beck-Friis samt döttrarna Camilla Claesson Beck-Friis och Lovisa Beck-Friis Sallstedt och hennes dotter Lova Sallstedt.